Spoločnosť potrebuje jednotu a zmierenie

25. februára 2024, adam005, Nezaradené

Nie je žiadnym tajomstvom, že slovenská verejnosť je hlboko polarizovaná na ideové tábory, ktoré si nevedia prísť na meno. Tento národ potrebuje spoluprácu a súdržnosť ako soľ, no verejný diskurz ovládla nevraživosť, netolerancia, arogancia a neochota vzájomne sa počúvať. Z politiky sa vytráca profesionalita a dobré mravy, dianie v našom zbore zákonodarcov neraz pripomína telenovelu poslednej cenovej kategórie. Diskusia o veciach verejných sa už nezaobíde bez emócii, chýba v nej hlas umiernenosti a zdravého rozumu, ktorý by prihliadal na obe strany a oponenti vôbec nie sú schopní prehodnocovať svoje postoje a hľadať názorové prieniky. Hľadíme povyšenecky na tých, s ktorými nesúhlasíme a domnievame sa, že o našich hodnotách nemožno s nikým diskutovať a akokoľvek ich spochybňovať. Kritické uvažovanie je ale základným pilierom demokracie. Nejestvuje nič také, ako jedna objektívna Pravda s veľkým „P“, ktorú si toľkí nárokujú, ale len osobná mienka každého z nás. Protagoras vyslovil myšlienku, že pravdivým je to, čo uzná ľudský rozum za vhodné, teda, že „mierou všetkých vecí je človek“. Preto je nevyhnutné svoj pohľad na svet podrobovať kritike a konfrontovať ho s inými postojmi.

Je dôležité, aby politika štátu viedla k naplneniu potrieb a spokojnosti všetkých jeho obyvateľov. Konanie štátnika musí byť v záujme každého občana bez výnimky. Preto je potrebné, aby sa na politickú scénu vrátila empatia a súcit. My, obyvatelia tejto krajiny, sme skutočne rôzni. Ale všetci sa snáď zhodneme na tom, že na dôstojný život má nárok každý z nás.

Nemám zatiaľ favorita v prezidentských voľbách, no je mi sympatický jeden z aktuálnych volebných sloganov „Slovensko potrebuje pokoj“. Hoci už teraz viem, že kandidáta, ktorý horeuvedené motto používa, vo voľbách nepodporím, uznávam, že pokoj od osočovania, konfliktov a vzájomného hanobenia neúprosne potrebujeme. Dúfajme, aby si budúca hlava štátu, nech už ňou bude ktokoľvek, vzala toto heslo k srdcu a tento pokoj sa stal realitou.